Dataspel i produkt- och processinnovation

Diarienummer
Koordinator GSP Makerspace
Bidrag från Vinnova 194 054 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet var att anordna en serie event med olika teman, för att främja innovation och stimulera gemensamt skapande och i förlängningen affärsidéer. Målet var att varje event skulle generera minst en affärsidé direkt eller indirekt. Det sekundära syftet var att stärka den lokala makerrörelsen.

Resultat och förväntade effekter

Hittills kan tre konkreta affärsidéer härledas direkt till de tre första eventen i serien. Tack vare dessa event har medlemsantalet i föreningen ökat med närmare 100 personer.

Upplägg och genomförande

Upplägget bedöms relevant i den givna kontexten och genomförandet var pragmatiskt och byggde till stor del på medlemsengagemang.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04257

Statistik för sidan