Datakommunikation inom vindkraftsanläggningar

Diarienummer
Koordinator Evidente Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2009
Status Avslutat