Databas fordonsdata

Diarienummer 2009-02901
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - februari 2010
Status Avslutat