Damm och dammspridning runt gruvverksamhet

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 93 300 kronor
Projektets löptid januari 2008 - maj 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02986

Statistik för sidan