CyklaMera!

Diarienummer 2015-04121
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 159 540 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har levererat en rapport som ger en bred överblick över området året-runt cykling, vilket hinder och inlåsningar men också möjligheter som finns för ett ökat cyklande. Syftet med projektet är alltså till fullo uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten är en rapport som gör det möjligt att genomföra en workshop inom området. Den hölls den 27 oktober varför den förväntade effekten har uppnåtts.

Upplägg och genomförande

En slutlig rapport levererades den 18 september, två dagar senare än den ursprungliga planen men också efter överenskommelse med beställaren på Vinnova. Två uppdateringar har sedan levererats, den 9 oktober och 23 oktober.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.