Curly Bracket

Diarienummer 2015-02381
Koordinator CURLY BRACKET AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi ansökte om medel för att ta fram 30 övningar, en utbildningsplattform samt distribution för fri använding av skolor, frivilligorganisationer och familjer. Vi distribuerar allt via www.curlybracket.se

Resultat och förväntade effekter

Sajten/materialet används av skolor, lärare, bibliotek och familjer.

Upplägg och genomförande

Framtagning av 30 pedagogiska övningar Produktion av illustrationer till övningarna Produktion av webb för att distribuera övningarna via Utskick till lärare och pedagorer samt marknadsföring i sociala medier Utskick till frivilligorganisationer för vidare distribution

Externa länkar

www.curlybracket.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.