CTS - Driver Behavior in China

Diarienummer 2013-03221
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 3 087 683 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

De huvudsakliga frågorna i HMI-projektet innefattar om/hur designen av västvärldens ADAS-system bidrar till ökad säkerhet bland kinesiska förare samt vilken design som behövs. Det huvudsakliga syftet med BBS var att utforska potentialen hos beteendebaserade säkerhetstjänster på den kinesiska marknaden samt utforska de bästa sätten för implementering (genom att identifiera potentiella hinder och undersöka potentiella fördelar vad gäller säkerhetsförbättringar och kostnadsreducering). Båda projekt har bedömts av CTS styrelse att ha uppnått deras syfte och mål.

Resultat och förväntade effekter

Alla experiment i HMI-projektet visar att kategorierna för kritiska trafikscenarier är liknande i Kina och andra utvecklade länder, men detaljerna och den procentuella fördelningen skiljer sig åt (där detaljerna spelar en viktig roll för orsakerna till trafikolyckor). I BBS-projektet reducerade ´coachningen´ avsevärt frekvensen av säkerhetsrelaterade händelser och delvis även bränslekostnaderna, samt visade olycksanalysen att den huvudsakliga faktorn bakom påkörningar var de små säkerhetsmarginalerna. Sammantaget förväntas effekterna av detta projekt att uppnås.

Upplägg och genomförande

I HMI-projektet indikerade initial forskning att scenarier som är mindre vanliga i andra länder spelar en större roll i Kina. Nästa steg identifierade de mest lämpliga/tillämpbara scenarierna för simulatorstudien och en simulatorvalideringsstudie utfördes för att avgöra vilket WP projektet skulle fortsätta med. BBS använde metodologin utvecklad av DriveCam, dvs en förenklad naturalistisk insamlingsmetod som ger feedback på förarens beteende i trafik. Datan som insamlades användes också för att öka kunskapen om de huvudsakliga faktorerna som bidrar till olyckor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.