CSI- Center för samverkan och innovation utveckla en starkare samverkanskultur

Diarienummer 2013-04753
Koordinator Luleå tekniska universitet - Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 2 480 508 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Om man jämför förväntade resultat med uppnådda är det klart att mycket är i linje med förväntningar. Utbytet på både den virtuella och fysiska mötesplatsen har gett positiva effekter på hela lärosätets verksamhet. Den fysiska mötesplatsen genomsyrar samverkan och används flitigt av många olika grupper. ´Den blir också allt mer känd inom och utanför lärosätet vilket innebär att externa aktörer även tar del i samverkan. Det yttersta målet var att skapa en samverkanskultur på LTU och med dessa två mötesplatser så har det delvis uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Det vi inom den virtuella mötesplatsen förväntade oss att uppnå var starkare samverkanskultur som i sin tur skulle bidra med: Bättre spridning av forskning genom att projektpartners kommer få en bättre bild av forskningen och hur den kan användas i den egna kontexten Mer undervisningsmaterial blir tillgängligt genom att det kan spridas mellan lärosäten Undervisning och kompetensutveckling kan stärkas genom att partners (som har kompletterande kompetens) kan bidra via distansöverbryggande teknik En modell för hur universitet kan samarbeta effektivt inom ett visst ämnesområde

Upplägg och genomförande

Den virtuella mötesplatsen var ihopsatt med aktörer från olika forskningsfält och då är det naturligt att deltagarna kommer in med olika perspektiv på entreprenöriellt lärande. Om processen inte hade varit förtroendeskapande kunde projektet slutat i svårlösliga konflikter där alla hållit fast i sitt eget perspektiv. Den fysiska mötesplatsen har tagits fram i samråd med intressenter under projektets gång och då särskilt synpunkter från den virutella mötesplatsen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.