Crystal System

Diarienummer
Koordinator Vattenfall Eldistribution AB - Vattenfall Eldistribution AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2002 - april 2006
Status Avslutat