Crystal System

Diarienummer
Koordinator Vattenfall Eldistribution AB - Vattenfall Eldistribution AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2002 - april 2006
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2002-02970

Statistik för sidan