Crowdculture.se

Diarienummer
Koordinator Fabel Kommunikation AB
Bidrag från Vinnova 1 325 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04209

Statistik för sidan