CRMX Mesh

Diarienummer 2014-00374
Koordinator LumenRadio AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla en produkt för storskaligt och tillförlitligt s.k. meshande trådlöst nätverk för främst fastighetsautomation. Uppsatta mål har nåts och projektet har resulterat i den nya produktplattformen Mira: http://www.lumenradio.com/iot/wp-content/uploads/2015/04/LumenRadio-Mira-150421.pdf

Resultat och förväntade effekter

Plattformen Mira uppfyller mer än väl de av LumenRadio uppsatta krav för fastighetsautomation.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i två faser där den första delen fokuserade på marknadsanalys av existerande system, kravsammanställning samt design. Den andra fasen av projektet har fokuserat på storskalig testning samt vidareutveckling.

Externa länkar

The Mira platform flyer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.