CREST: Coarse Grain Reconfigurable Embedded Systems Technology

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik, Avdelningen för elektroniksystem
Bidrag från Vinnova 4 836 667 kronor
Projektets löptid juni 2011 - januari 2014
Status Avslutat