Creating the largest platform for user-generated immersive content

Diarienummer 2018-02292
Koordinator Hiber AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Under projektets gång kommer vi att utveckla en affärsplan som kommer att styra kommersialiseringen av vår plattform för VR-upplevelser och spel. Hibers plattform kommer att vara den första tjänsten som gör det möjligt för både oerfarna användare och avancerade utvecklare att enkelt skapa, dela och uppleva VR-innehåll.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att påskynda marknadsföringen av Hiber´s plattform på den europeiska marknaden och bygga varumärkemedvetenheten internationellt. Det kommer också att stärka vårt företags långsiktiga tillväxtpotential och väcka intresset hos investerare.

Planerat upplägg och genomförande

För att genomföra projektet kommer vi att använda oss av informationsinsamling samt analys av primär och sekundär marknadsdata. Projektet är uppdelat i tre arbetspaket: Technical feasibility, Market feasibility och Framtagande av affärsplan. Projekttiden är sex månader.

Externa länkar

www.hiberworld.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.