Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Creating the largest platform for user-generated immersive content

Diarienummer
Koordinator Hiber AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en affärsplan för Hibers fortsatta utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat en stark affärsplan som kommer att ligga till grund för fortsatta investeringar i uppskalning av Hibers plattform.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade tre faser: 1) Strategisk business review - analys av marknaden och konkurrensen, kartläggning av värdeförslaget för kunderna; 2) Business Model Visioning - utveckla affärsmodellen i linje med företagets vision, värderingar, långsiktiga utveckling och intäktsmål; 3) Affärsplanutveckling och formulering - formulering av affärsstrategi och kommersialiseringsplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2018

Diarienummer 2018-02292

Statistik för sidan