Create ITEA2

Diarienummer
Koordinator SEMA-TEC AB
Bidrag från Vinnova 802 203 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04184

Statistik för sidan