Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

COSMOS

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 970 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att fastställa om mobiltelefonanvändning är förenad med hälsorisker. Det finns ingen biologiskt grundad hypotes rörande hälsorisker kopplade till den typ av elektromagnetiska fält som förekommer vid mobiltelefoni. Däremot är det fråga om en ny teknik som snabbt spridit sig till en mycket stor andel av befolkningen. Om någon aspekt av mobiltelefoni eller radiofrekventa elektromagnetiska fält, som skulle kunna innebära att det finns hälsorisker, är ofullständigt förstådd eller förbisedd så är detta av största betydelse.

Långsiktiga effekter som förväntas

Detta anslag kommer att resultera i att en databas som ska användas för denna undersökning kan etableras och säkerställas. Primärdata har insamlats redan, men omfattande redigeringsarbete återstår. En förberedelse för en första uppföljning av deltagarna i studien ska göras och kommer att resultera i en enkät färdig för användning.

Upplägg och genomförande

Avsikten med COSMOS är att i ett långsiktigt internationellt samarbete genomföra en prospektiv kohortstudie som minimerar de problem som finns i hittills genomförd forskning. Vi studerar fler tumörer i hjärnan och skallen, neurodegenerativa sjukdomar samt kognitiva besvär och symtom inklusive sömnbesvär, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och trötthet. Avsikten är att i det internationella samarbetet kunna införliva cirka 250 000 undersökningspersoner och att dessa ska följas under upp till 25år.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01420

Statistik för sidan