CorPower Ocean Våg Energi Tillförlitlighet och Surviability Forskning vid Halv och Full Skala

Diarienummer 2016-00998
Koordinator CorPower Ocean AB - CorPower Ocean
Bidrag från Vinnova 8 950 kronor
Projektets löptid februari 2016 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta planeringsanslag var att underlätta resandet för potentiella partners i min ansökan till Mobility for Growth . Potentiella partners var European Marine Energy Centre (EMEC), med mentorskapsroller från Fortum och Lockheed Martin . Fysiska möten är en viktig del av att bygga upp relationer för att kunna arbeta fram en högkvalitativ ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av detta planeringsanslag är en väl utvecklad ansökan med en förändring från vad som ursprungligen planerats . Partners i den slutliga ansökan är European Marine Energy Centre (EMEC) och US Department of Energy, National Energy Labratory Renewable (NREL). Resultatet av detta kommer att bli en varaktig relation mellan dessa parter men även tillämpning av en strukturerad innovativ metod för CorPower Oceans vågkraftsteknik, genom havstester av en halvskalig prototyp och utveckling av fullskalig enhet som en fallstudie.

Upplägg och genomförande

Planeringsanslaget var avsett för resor till Orkney öarna i Skottland, till Finland och till Washington DC . Det visade sig dock mer kostnadseffektivt att möta den skotska samarbetspartnern (EMEC) vid den internationella konferensen om Ocean Energy (ICOE) i Edinburgh. Under denna resa introducerades jag för den nya partnern (NREL) och det konstaterades att fokus skulle ligga på detta konsortium för att ta fram den bästa ansökan. Resorna till Finland och Washington DC gjordes aldrig.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.