CoolHead - kylbehandling av migrän

Diarienummer 2017-04350
Koordinator BrainCool AB (publ)
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en medicinteknisk produkt för behandling av migrän inom hemvård. Lösningen är baserad på befintlig produktkoncept, som dock är avsevärt dyrare och större till storlek, och som används för hypotermibehandling i sjukhus. Projektets målsättning är att, med patientupplevelsen i centrum, utgå från en sjukhusbaserad produkt och utveckla konceptet till en avsevärt mindre slutprodukt anpassad för hemvård. Kylmetoden för migränpatienter är patenterad och har visat positiva effekter.

Förväntade effekter och resultat

Sedan tidigare har en klinisk prövning i sjukhusmiljö genomförts med positiva resultat. Slutsatser från den kliniska prövningen belyser att behandlingen genererar en terapeutisk effekt som, två timmar efter behandling, uppvisar tydlig smärtlindring såväl som symtomlindring hos 87% av patienterna. Med hemvårdsprodukten som nu ska utvecklas finns en potential att tillgodose en sjukdom med stort behandlingsbehov.

Planerat upplägg och genomförande

Den kliniska nyttan av behandlingsmetoden utvärderas ytterligare i två studier som kommer ligga till grund för regulatoriska godkännanden. Den nya produkten kommer att drivas med kompressorer istället för tryckluft vilket möjliggör en mindre storlek. Den kommer dessutom bli billigare att producera än RhinoChill. Framförallt får produkten mindre kateter vilket gör den mer tolererbar för migränpatienter. Produkten ämnas CE-märkas för indikationen migrän, till skillnad från RhinoChill som har ett generellt godkännande för kylning av människa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.