Controlled Delivery in Functional Food

Diarienummer
Koordinator Nanologica AB
Bidrag från Vinnova 126 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2011
Status Avslutat