CONTAIN - Controlled Temperature in Advanced Induction Systems

Diarienummer 2016-02679
Koordinator Lunds universitet - Industriell Produktion
Bidrag från Vinnova 1 611 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Projektet Contain syftar till att vidareutveckla ett termiskt kompositmaterial avsett för spolar för induktionsvärmning. Målet är att Contain ska leverera ett nytt material som kan användas för att effektivt kyla olika spolkonfigurationer för induktionsvärmning men som också kan användas i kylda transformatorer och induktorer. Tack vare den avancerade värmebehandling av stål som möjliggörs med induktionsvärmning så är avsikten att företag i Sverige ska kunna öka sin materialtekniska konkurrenskraft genom material och produkter med nya eller väsentligt förbättrade egenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Genom att införa det utvecklade kompositmaterialet, en internt kyld litzstruktur, kan stora förbättringar erhållas jämfört med av dagens vedertagna värmningsteknologi. Induktionsvärmning är mycket energieffektivt och medför ingen emission av växthusgaser. Många industrisegment i Sverigekan bidra till hållbar tillväxt och till minskad energiförbrukning genom att implementera den nya tekniken. Exempel på detta är företag i stål- och verkstadsbranschen som har ett starkt intresse att energieffektivisera.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i 3 etapper: Etapp 1 omfattar främst arbete med att konsolidera materialsammansättning för det utvecklade kompositmaterialet samt produktionsteknologi kopplat till detta. Även viss tillhörande teknologi ingår såsom isolationsteknik samt kontaktering av litzkabeln. Etapp 2 innefattar aktiviteter för att kunna bedöma hur den nya typen av litzstrukturer behöver dimensioneras, d.v.s. vilka tekniska krav olika typer av värmningsprocesser kan komma att ställa på materialet. Etapp 3 innefattar utveckling av en teknikdemonstrator.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.