Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CONTAIN - Controlled Temperature in Advanced Induction Systems

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Industriell Produktion
Bidrag från Vinnova 1 611 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - april 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Traditionell induktionsvärmning använder vätskekylda kopparrör som värmningsspole, vilket ger en låg verkningsgrad men hög effekttäthet. Induktionsvärmning med vätskekyld litzkabel som spole, ingjuten i ett pulverbaserat flödesledarmaterial har visat sig ha oöverträffad energieffektivitet, men begränsad effekttäthet. Projektet Contain omfattar vidareutveckling av ett termiskt kompositmaterial avsett för spolar för induktionsvärmning. Genom att införa teknologin med en internt kyld litzstruktur, erhålls stora förbättringar av befintlig värmningsteknologi.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det visar sig att värmeledningen i spolen går att öka med c:a 2.5 ggr, vilket innebär att effekttätheten kan ökas med ungefär lika mycket om man bara betraktar spolen. Detta förflyttar problemet från spolen till flödesledaren, vilken kommer att behöva förbättras för att uppnå maximal kapacitet. Nuvarande uppnådda resultat är att effekttätheten kan dubbleras, vilket innebär en halverad materialkostnad, mindre inbyggnadsmått och förbättrad verkningsgrad. MagComp kan alltså leverera billigare system med bättre prestanda, till t.ex. ALO.

Upplägg och genomförande

Projektet startades genom en produktions- och egenskapsstudie för kylda litzstrukturer genom ett samarbete mellan LTH och MagComp, där avstampet togs i förstudien ”Contemp”. Med för ändamålet nytillverkad värmningsspole kördes tester och genomfördes några workshops under två intensiva dagar hos ALO i Mora. Resultaten användes sedan för att ta fram ett demonstrationssystem som har utvärderats internt inom projektet och hittills testats med mycket bra resultat av en maskinbyggare i Tyskland. Ett nytt system kommer att levereras under juni 2018 till en maskinbyggare i Singapore.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02679

Statistik för sidan