COMRADE

Diarienummer
Koordinator Intelligent Machines Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 89 001 kronor
Projektets löptid mars 2010 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00708

Statistik för sidan