COMPOSIMPA

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Mölndal
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04417

Statistik för sidan