Companies efforts in creating organisational conditions that promote innovation

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Pedagogiska institutionen
Bidrag från Vinnova 366 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04073

Statistik för sidan