Companies efforts in creating organisational conditions that promote innovation

Diarienummer 2008-04073
Koordinator Stockholms universitet - Pedagogiska institutionen
Bidrag från Vinnova 366 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - september 2009
Status Avslutat