Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Communication and Maintenance for the Digital Factory

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet ´Kommunikation och underhåll för den digitala fabriken´ (Command) har dragit nytta av ny informations- och kommunikationsteknik samt Internet-of-Things (IoT) för att definiera, utveckla och verifiera lösningar i tre fallstudier. Syftet har varit att förbättra produktionsverksamhet, service och underhåll. Projektets lösningar har byggt på kommersiellt tillgänglig teknik som Hololens och Power BI från Microsoft samt olika lösningar som till exempel Box för att dela information.

Resultat och förväntade effekter

Målet med vår forskning var att reducera oplanerade driftstopp genom bättre tillgång till information som behövs för operatörer och servicetekniker. Vi har sett att tekniken ännu inte är lämplig för industriellt bruk men visar på att den är användbar. Vi har också undersökt hur användning av ny IKT kan förbättra den mänskliga kommunikationen i en produktionsmiljö och ser att införandet av denna teknik kräver noggrann planering. Vi har slutligen sammanställt metoder för en grund för beräkningar som visar möjlig ekonomisk nytta av investeringar för IoT-baserat underhåll.

Upplägg och genomförande

Grunden i projektet har varit tre olika fallstudier hos SSAB, Smurfit Kappa Kraftliner och PodComp. Projektet har organiserats i fyra arbetspaket: 1) IoT-baserat underhåll, 2) Kompetensbehov, miljö och organisation, 3) Stöd för analys, och 4) Konsekvenser. SICS Västerås och Interactive Institute Piteå har fungerat som forskningspartners. Tetra Pak och Prevas har deltagit i projektet för referensdiskussioner

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04493

Statistik för sidan