Communication and Maintenance for the Digital Factory

Diarienummer 2016-04493
Koordinator RISE SICS Västerås AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ´Kommunikation och underhåll för den digitala fabriken´ (Command) kommer dra nytta av ny informations- och kommunikationsteknik samt Internet-of-Things (IoT) för att definiera, utveckla och verifiera lösningar i tre fallstudier med målet att förbättra produktionsverksamhet, service och underhåll. Projektet kommer att använda teknik från tre olika områden: konsument- och spelindustrin (t ex Hololens från Microsoft), datavetenskap (t ex Analytics för beslutsstöd), och ny kunskap och teknik inom kommunikationsvetenskap (t ex sociala medier).

Förväntade effekter och resultat

Målet med vår forskning är att reducera oplanerade driftstopp och genom direkt tillgång till information som behövs för operatörer och servicetekniker genom förbättrade kommunikationsmöjligheter. Vi kommer även undersöka hur ny användning av IKT kan förbättra den mänskliga kommunikationen i en produktionsmiljö. Vidare kommer vi att utveckla en grund för beräkningar som visar möjlig ekonomisk nytta av investeringar för IoT-baserat underhåll, där arbetet utförs av tekniker är en viktig komponent.

Planerat upplägg och genomförande

Grunden i projektkonsortiet är industriella partners (SSAB, Smurfit Kappa Kraftliner, Blatraden) som kommer att utforma tre olika fallstudier. SICS Västerås och Interactive Institute Piteå fungerar som forskningspartners. TetraPak och Prevas ingår i projektet för referensdiskussioner. Aktiviteter för snabb och kontinuerlig spridning av projektresultat kommer möjliggöra ett brett nyttiggörande av projektresultat. Projektet organiseras i fyra arbetspaket: 1) IoT-baserat underhåll, 2) Kompetensbehov, miljö och organisation, 3) Stöd för analys, och 4) Konsekvenser.

Externa länkar

Command: Communication and Maintenance for the Digital Factory

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.