Comfort in Living IDC West Sweden AB

Diarienummer 2011-03816
Koordinator Industrial Development Center West Sweden AB - IDC West Sweden
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har undersökt möjligheterna att skapa ett modernt koncept för framtidens äldre där vi sett över vår kapacitet i de företag som är knutna till våra deltagares kluster. Vi har sett över möjligheter till samverkan med forskning inom området och där har vi fått goda kontakter med Culminatum i Finland och Poznans Universitet som forskar på äldre och boende, material och olika träkonstruktioner som kan underlätta lyft. Vi har fått kontakt med forskare som utvecklas produkter för övervakning på distans, smarta textilier, IT-lösningar för telekommunikation.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utgått ifrån de företag som finns i våra kluster och de som tillkommit efter att ha lagt till Danmark och Finland. Vi har i detta arbete sett behov av att få tillgång till världsledande teknik och forskning inom material för att få fram nya produkter för äldre. Vi vill med detta profilera vårt kluster som en stark bas för andra att samverka med och att vi med detta blir ledande i Europa. Den effekt vi kommer uppnå med vårt materialbibliotek är att vi inte bara kommer få fram nya material och teknik för möbel- och köksindustrin utan också åt bilindustrin.

Upplägg och genomförande

Vi har lagt upp projektet på följande sätt: uppstartsmöten i Litauen och Lettland med utländska partners. Utveckling av strategisk plan. Behovsanalys av vilka kompetenser och tekniker vi behöver för att skapa möjligheter att arbeta med världsledande utvecklingsinsatser. Förhandling med Material Connextion och skrivning av samverkansavtal. Slutförhandling av totalt avtal sker under juni månad. Etablering av bibliotek kommer ske under slutet av 2012. Förhandling om lokaler sker med värd och omfattar ca 1000 m2.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.