Combined transports Vaggeryd - Ruhr

Diarienummer 2011-04233
Koordinator PGF TÅG AB
Bidrag från Vinnova 126 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - januari 2012
Status Avslutat