CO2 signal transduction in Arabidopsis thaliana guard cells

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Botaniska institutionen
Bidrag från Vinnova 21 559 kronor
Projektets löptid november 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01391

Statistik för sidan