Co-financing, Nordic Lighthouse public procurement health services project

Diarienummer
Koordinator Nordisk Innovation
Bidrag från Vinnova 597 350 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2012
Status Avslutat