Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Co-development of a new medicinal product

Diarienummer
Koordinator ZuLa Diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har haft B2B möten i Beijing, Nanjing och Shanghai. Flera nya kontakter har etablerats och vi har fortsatta samtal med flera parter kring potentiellt sammarbete.

Resultat och förväntade effekter

Dessa initiala möten kommer sannolikt att leda till fler nya möten och fortsatta diskussioner.

Upplägg och genomförande

Fortsätta samtalen on-line som kan leda till att en delegation från Nanjing kommer att besöka oss i Stockholm för djupare samtal om potentiellt sammarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03212

Statistik för sidan