c/o City - Testbädd för ekosystemtjänstverktyg för stadsbyggnad i NDS

Diarienummer 2013-04422
Koordinator Stockholms stad - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudiens syfte: att utreda hur nya planeringsverktyg kan användas och utvärderas i skarp planering för att bättre integrera ekosystemtjänster i stadsmiljöer.Förstudiens mål i urval: - Kartlägga förutsättningar för NDS för att utgöra testbädd för verktyg och lösningar för urbana ekosystemtjänster - - Identifiera och engagera nyckelpersoner i NDS projektorganisation - - Utveckla modell och process för på vilket sätt en etapp i NDS kan fungera som testbädd utifrånVINNOVAs definitioner och krav

Resultat och förväntade effekter

Förstudien utreder huruvida VINNOVAs testbäddsmodell kan användas för att utvärdera C/O Citys samt andra verktyg för urbana ekosystemtjänster i skarp planering i Norra Djurgårdsstaden. En viss osäkerhet råder om huruvidaVINNOVAs öppenhetskrav kan uppfyllas fullt ut i testbädden. Samtidigt visar förstudien att parallella uppdrag respektive parallell utvärdering skulle kunna utgöra intressanta alternativ för NDS, och skulle kunna producera goda resultat avseende verktygens användbarhet i stadsplanering samt dess förmåga att tillskapa ekosystemtjänster.

Upplägg och genomförande

Intervjuer, workshops och analyser i nära samverkan med Norra Djurgårdsstadens projekt- och genomförandeorganisation. Testbäddens funktionalitet bedöms utifrån 1. geografisk kontext (med vidare kopplingar till det större ekosystemet/landskapet); 2. institutionell kontext såsom byggplan, projektering osv (inklusive Stockholms miljöprogram); 3. organisatorisk kontext

Externa länkar

hemsida för Norra Djurgårdsstaden. hemsida för Vinnovaprojektet C/O City - urbana ekosystemtjänster.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.