Co Atelier - wCommerce - Endless, streamable assortment

Diarienummer 2015-01670
Koordinator IKI IKE AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Syftet är att få kreativitet, hållbarhet och framgångsrikt företagande att sammanstråla genom att göra vardagen enklare med teknik, något som vi tror att vi kommer att kunna göra med hjälp Co Atelier, nästa generations e-handel. Med hjälp av stöd från Vinnova har vi lyckats nå målen med att bygga en teknisk betaversion för att kunna testa plattformens bärighet och relevans.

Resultat och förväntade effekter

Vi har nu färdigställt en teknisk betaversion som fungerar och som kommer att ligga till grund för vår slutprodukt. Nästa fas är att testa betaversionen mot målgruppen, som vi ser är slutkunden, för att testa flödet, användarupplevelsen och tekniken. I nästa fas ingår även att påbörja arbetet med nästa version och planera inför den kommande lanseringen.

Upplägg och genomförande

Vi samlade svenska indie-designers och deras produkter på en marknadplats under Co Atelier för att testa efterfrågan för tjänsten. På grund av tekniska hinder kunde vi inte bygga vidare på den utan påbörjade arbetet med en ny teknisk plattform som dessutom kunde stödja våra ambitioner att skapa widgetfunktionalitet. Målet är att vem som helst ska kunna bli återförsäljare av oberoende producenter. Vi har i dagsläget en första prototyp klar och jobbar vidare med widget och transaktionsmöjligheter.

Externa länkar

Hidden demo - not official. Public site

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.