Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CloudUTrust

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Kista
Bidrag från Vinnova 400 592 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet

Syfte och mål

Symmetrisk sökbar kryptering (SSE), i kombination med attributbaserad kryptering (ABE) och körning i isolerade exekveringsmiljöer (IEE), kan förbättra säkerheten för molnbaserade tjänster och förtroende hos molnanvändare i sådana tjänster. Projektet har bidragit med en definition av problemomfattningen och med flera väldefinierade användningsfall, särskilt relevanta för e-hälsovårdssektorn. Projektet identifierade specifika uppgifter och utmaningar som måste lösas för att framgångsrikt kunna utnyttja kombinationen av SSE, ABE och IEE.

Resultat och förväntade effekter

Specifika utmaningar för att kombinera symmetrisk sökbar kryptering (SSE) och attributbaserad kryptering (ABE) identifierades. Mekanismer för utnyttjande av SSE och ABE i kombination med Isolerade Exekveringsmiljöer (IEE) beskrivs på hög nivå. Lösningar och koncept för att öka tillförlitligheten hos molntjänster, kombinationen av SSE, ABE och IEE analyserades och granskades. Användningsfall som beskriver tillämpningar av lösningar baserade på SSE, ABE och IEE formulerades, med särskild inriktning på hälsovårdsområdet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt följande: (1) granskning av den senaste tekniken inom området SSE, ABE och IEE; (2) Problemdefinition och identifiering av möjliga metoder för att kombinera styrkor och funktionella fördelar med SSE, ABE och IEE; (3) formulering av specifika användningsfall och lösningar som utnyttjar SSE ABE och IEE; (4) Utvärdering av möjliga affärsmöjligheter för projektets resultat, med särskild inriktning på e-hälsa, där finns både ett stort behov och en stor potential för integritetsskyddande digitaliseringslösningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2017

Diarienummer 2017-05032

Statistik för sidan