CloudUTrust

Diarienummer 2017-05032
Koordinator RISE SICS AB - SICS Kista
Bidrag från Vinnova 489 875 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Syftet är att kombinera attributbaserad kryptering med symmetrisk sökbar kryptering för att skapa molntjänster som säkerställer dataintegritet, användarskydd och användbarhet. Målen är att: Identifiera nackdelarna i befintliga molnskyddsmekanismer när det gäller användarskydd, dataintegritet och användbarhet. Identifiera kryptografiska verktyg för att hantera nackdelarna på ett effektivt och skalbart sätt Identifiera organisationerna som tillhandhåller nyckelkompetenserna för att utforma, implementera och testa robusta och skalbara system för skydd av moln.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas producera följande resultat: En studie om bristerna i befintliga molnskyddsmekanismer när det gäller användarskydd, dataintegritet och användbarhet för datadelning. En detaljerad sårbarhetsanalys av nuvarande molnbaserade tjänster och protokoll. En rapport som beskriver vilka ABE- och SSE-kryptografiska system som kan användas för att hantera ovanstående brister. Identifiera partnerorganisationer som kan samarbeta kring design, implementering och testning av robusta och skalbara dataskyddsmekanismer för molntjänster.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i följande steg: Utvärdering av befintliga säkerhetsmekanismer. Problemdefinition och specifikation; Identifiering av mål för att uppnå och planera en robust säkerhetslösning för dataskydd i molnet; Utvärdering av möjliga affärsmöjligheter för en framgångsrikt tillämpning av resultaten. Identifiering av samarbetspartners som kan medföra expertisen som behövs i projektet.

Externa länkar

Projektsammanfattning på SICS webbsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.