Cloudberry: Mätdatalagring, analys och tillgänglighet

Diarienummer 2015-04138
Koordinator SICS NORTH SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syfte var att öka tillgängligheten till test- och demonstrations-anläggningen SICS-ICE, särskilt för små och medelstora företag och lärosäten. Särskilt skulle erfarenheter från RISE ToD (Test och Demonstration) projektet tas in i anpassningen. Projektet har genomfört planerad kompletteringen av provmiljön och erfarenheter från andra testbäddar har använts i utvecklingen. Marknadsföring på webb och vid mässor har varit mycket lyckosamt. Projektet har varit med på ett antal konferenser och mässor i Sverige och internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har nått nya kunder. Forskare inom big data, automation, energi, luftflöden, reglerteknik, inbyggda system och kommunikations-teknik från LTU, UMU och KTH har börjat använda anläggningen. Företag i dessa teknikområden är också med i projekt eller använder sig av våra erbjudanden. Aktiva småföretag är bl.a. Arctoslabs, Netrounds, BnearIT, Mobilaris, Eitech, Hi5, Siemon, DCT, Neava, SEECooling. En speciell workshop för användning av Hadoop som tjänst för SME:er med 30-tal deltagare är genomförd. Under våren 2016 har anläggningen haft ca. 200 besökstillfällen.

Upplägg och genomförande

Aktiviteterna i projektet: 1. Planering av mätdatainvestering och komplettering av miljön för nya aktörer genomfördes enligt plan. 2. Installation och driftsättning för lokal användning av nya partners gjorde provmiljön mer tillgänglig. 3. Utveckling och test av webtjänst med nya användare på distans genomfördes i stort där databas access till mätdata behöver utvecklas mer för att förbättra säkerheten. 4. Beskrivning av tjänsten för utbildning gjord och en workshop genomförd. 5. Informationsspridning till användare via web och mässor är gjord med gott resultat.

Externa länkar

Projekt hemsida med information om datacenter projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.