Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cloud Socket Teknologiutveckling

Diarienummer
Koordinator OCHNO AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet har primärt varit att utveckla en prototyp som ska demonstrera värdet av att använda den nya USB-C standarden i framtidens smarta och energieffektiva byggnader. Dessa mål har uppnåtts och det finns nu en komplett prototyplösningen bestående av USB-C infrastruktur, USB-C LED Driver och en molnbaserade administrations- och övervakningstjänst och ett antal use-case kan demonstreras med hjälp av denna.

Långsiktiga effekter som förväntas

En USB-C infrastruktur och uttag stödjer både höghastighetskommunikation och dubbelriktad likspänning till all elektronik, energilager och solceller utan att det krävs traditionella nätadaptrar, laddare, solelskonverters och LED drivers. Målet med demonstrationslösningen har varit att sälja in idéen till fastighetsägare av framförallt kontorsfastigheter. Detta har lyckets genom att ett sammarbete med Vasakronan och Akademiska Hus har inletts och där målet är att göra pilotinstallation under 2018.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett utvecklingsprojekt mellan Ochno och ett antal konsulter: Motion Control i Västerås AB (hårdvara), Carolina Ekström (användargränssnitt) samt Erik Anderberg (utveckling molntjänst). Genomförandet har gått enligt plan och de anlitade konsulterna fortsätter att jobba med lösningen in i nästa fas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2017

Diarienummer 2017-01651

Statistik för sidan