Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CLOSER 2015 - 2018

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 8 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

CLOSER har etablerats som en nationell och neutral arena för forskning, utveckling och innovation där akademi, näringsliv och myndigheter samverkar nationellt och internationellt för ökad transporteffektivitet. Utvecklingen av CLOSER som kunskapsnod och projektverkstad har varit framgångsrik och partnerskapet har också ökat till att idag bestå av 45 partners spridda över landet. De arbetar tillsammans, både i strategiska round-tables och i tidsbegränsade projekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

CLOSER har idag 6 temaområden där strategisk samverkan sker: High Capacity Transport, Urban Mobility, Energiförsörjning & Logistik, Multimodala lösningar, Uppkopplad & digitaliserad logistik samt Horisontella samarbeten. Ett trettiotal nya projekt har skapats under projektperioden. Flera projekt har dessutom kunnat skalas upp inom ramen för EU-projekt inom olika EU- program. Transporteffektivitetsdagen är ett årligt återkommande event som lockar ca 200 deltagare. Utöver det har det årligen arrangerats workshops med totalt flera hundratals deltagare inom olika ämnen.

Upplägg och genomförande

För flera av de etablerade temaområdena drivs regelbundna round-tables, vilka ses som nödvändiga forum for samtal om behov och lösningar inom gods och transporteffektivitet. Partners delar kunskap och initierar projekt. Arbetet inom exempelvis HCT-programmet har starkt bidragit till att tyngre fordon nu tillåts på delar av det statliga vägnätet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-06224

Statistik för sidan