Cleanwater Stardust

Diarienummer
Koordinator Sustainable Sweden Southeast AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet har varit att få en överblick över samt identifiera vilka aktörer som arbetar inom området havsmiljö och på vilket sätt. Målet har också varit att hitta vägar att närma sig ryska aktörer inom vattenområdet, speciellt SUE Vodokanal St Petersburg. Clean Water projektet har tagit fram en handlingsplan samt vision som under 2013 ska realisera de första stegen.

Resultat och förväntade effekter

Aktörer inom området, hur dessa verkar, vilka möjligheter och begränsningar som finns har framtagits och satts in i en värdekedja som utvecklats vidare i Clean Waterprojektet. Kunskap om Vodokanal ST Petersburg har bl a lett till kontakter i Kaliningrad för att öka intresset för farliga ämnen och kemikalier samt titta på insatser till fördel för ett rent östersjön. REACH-seminarium med havsmiljön i östersjön i fokus har engagerat företag till och organisationer.

Upplägg och genomförande

En värdekedja skapades för vattnets väg genom samhället utifrån tekniska lösningar. Material om organisationer, genomförda och pågående projekt undersöktes, kompletterades med t ex företags presentationer, mässbesök och deltagande i konferenser samt samtal med aktörer. Avloppsreningsverk besöktes och intervjuades map teknik, behov och önskemål samt kemikalier för att veta vilka egenskaper som personlen tyckte var viktiga och vad som de lade mest tid på eller som de önskade var effektivare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02590

Statistik för sidan