Cleantech Inn Sweden

Diarienummer
Koordinator Innovationsbron AB
Bidrag från Vinnova 15 000 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03546

Statistik för sidan