Cleantech Inn Sweden

Diarienummer 2009-03546
Koordinator Innovationsbron AB
Bidrag från Vinnova 15 000 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - juni 2012
Status Avslutat