Cleantech Inn Sweden Innovationskluster 2013-2016

Diarienummer 2013-00640
Koordinator Teknopol AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2013 - december 2016
Status Avslutat