CleanSense - Nanoplasmonisk Sensing

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknisk fysik
Bidrag från Vinnova 1 946 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01685

Statistik för sidan