CleanSense - Nanoplasmonisk Sensing

Diarienummer 2009-01685
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknisk fysik
Bidrag från Vinnova 1 946 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2013
Status Avslutat