Cleaning innovation - smutstester för många branscher

Diarienummer 2016-03536
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte var att inom ramen för Testbädden Cleaning Innovation förbättra industrins rengöring och desinfektion i många olika slags miljöer genom att minska miljöbelastningen samtidigt som slutresultatet blir bra. Det i detta projekt uppnådda målet var att testbädden skall erbjuda ny kompletterande metodik för utvärdering av klimatpåverkan, toxicitet och rengöringseffektivitet på relevanta smutsar inriktat mot flera branscher. Vid projektet slut kan 12 nya typer av smuts och 4 nya metoder erbjudas inom ramen för testbädden.

Resultat och förväntade effekter

Genom urvalet och genomlysningen av metoder för bedömning av klimatpåverkan och toxicitet har miljöutvärderingserbjudandet inom Cleaning Innovation stärkts och jämförelser mellan olika rengöringsmedel kan nu ta hänsyn till fler parametrar än tidigare. Tack vare tillgången till smutsar inklusive utvärderingsmetoder som täcker in fler olika typer, kan nu testbädden erbjuda fler miljö och effektivitetstester och som är relevanta för andra branscher och sektorer. Seminarier, uppsökande möten och konferenser har spritt dessa nya möjligheter till tillämpliga nyttjare.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes inom ramen för testbädden Cleaning Innovation och med hjälp av olika experter inom RISE och inom 5 klart avgränsade arbetspaket. Projektets ambitiöst breda ansats, dvs att täcka flera smutstyper, flera tester med effektivitetsmetoder och miljöutvärdering, samt insatser för resultatspridning uppnåddes för de olika ansatserna, men med bekostnad på samordningen och tänkta synergier.

Externa länkar

Länk till testbädden Cleaning Innovation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.