CiWater feasability study

Diarienummer 2014-02752
Koordinator Cinside AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2014
Status Avslutat