Civilingenjör 4.0 Nationell utbildning inom Smart- och uppkopplad industri

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - maj 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Målet är att öka Svensk konkurrenskraft genom att skapa ett nationell utbildningspaket inom Industri 4.0 sk. Cyberfysiska produktionssystem och uppkopplad industri, gemensamt för Svenska lärosäten och industri.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt syftar till att ge Högskolor,Universitet och Industri tillgång till utbildningsmöjligheter på civilingenjörs- och masternivå i absoluta toppklass för att Sverige skall kunna behålla sin starka position inom tillverkande industri samtidigt som den senaste tekniken införs och nya studentgrupper attraheras.

Planerat upplägg och genomförande

I praktiken kommer utbildningen att tas fram med sk. "Blended learning-metodik" där olika utbildningsplattformar för on-line utbildning kombineras med klassrumsaktiviteter och ”hands-on” laborationer i betydande omfattning. Initialt har 11 centrala "Kursområden" identifierats och vid genomförandet kommer en värdhögskola att ansvara för genomförandet tillsammans med partnerhögskolor och industripartners. Programmet leds av projektledaren med en rådsgrupp som stöd med representanter från Svenska Produktionsakademien, Industrin och Produktion2030.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02461

Statistik för sidan