CIP FORUM 2011

Diarienummer
Koordinator Göteborg & Co. Träffpunkt Aktiebolag - Göteborg & Co
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Konferensen CIP FORUM, som genomfördes den 29 maj -1 juni 2011 i Göteborg, syftade till att sammanföra företrädare för världsledande företag, internationella forskningscentra, liksom berörda myndigheter och organisationer inom sakområdet för den globala kunskapsekonomin. Målet var att genom en brett internationellt deltagande sätta fokus på de senaste akademiska och praktiska utvecklingserfarenheter inom området under samlingstemat ´the New Wealth of Nations´ samt att stärka de globala nätverk som finns och utveckla nya.

Resultat och förväntade effekter

Under temat the New Wealth of Nations skapades en programstruktur med följande element: en summit, workshops, praktiska fallstudier samt huvuddagarna bestående av inledande dialoger med uppföljande fördjupningsseminarier. Med ett brett internationellt deltagande 120 talare från 26 länder stärkte forumet de globala nätverken, tjänade som nätverkshubb och tillhandagav kunskap mellan deltagande aktörer.

Upplägg och genomförande

Projektet styrdes av en styrgrupp sammansatt av företrädare från akademin, näringslivet, staden och regionen. Studenterna var en viktig del i forumet. Varje talare tilldelades en ´värdstudent´ som förutom att bistå praktiskt även var sakkunnig i talarens ämnesområde. Av miljöskäl uppmanades delegaterna att under temat ´Everything within walking distance´ att promenera mellan konferenslokaler och sociala aktiviteter. Med ett sakområde som lockar en global publik och inkluderar många målgrupper kom utmaningen att bli att hitta rätt format och rätt nivå för de olika grupperna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.