CIP FORUM 2009

Diarienummer 2009-00263
Koordinator Göteborg & Co. Träffpunkt Aktiebolag - Göteborg & Co
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2010
Status Avslutat