CIP FORUM 2009

Diarienummer
Koordinator Göteborg & Co. Träffpunkt Aktiebolag - Göteborg & Co
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00263

Statistik för sidan