CICO - Automatiserad digitalisering och elektronisk distribution av böcker

Diarienummer
Koordinator Publit Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2010
Status Avslutat