CIA - Competence and Innovation node in Automotive electronics

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Visionen och långsiktiga syftet med nätverksorganisationen CIA är långsiktiga och därför inte mätbara efter ett år. Syfte och mål mycket förenklat: - Nyckelfaktor för att nå nollvisionen och uthålliga transporter genom fordonselektronik. - Att skapa en plattform för innovationer genom förenklad introduktion av nya funktioner. - Verktyg för att klustret gemensamt når världsklass CIA har bidragit i rätt riktning. Definitionen av en plattform för innovationer har blivit klarare och kommer att provas med start i Q1 2013. Aktörerna har förtroendefulla strategiska diskussioner.

Resultat och förväntade effekter

I första fasen är förväntade resultat med CIA att genom Roundtable Forum åstadkomma en harmonisering av öppna arkitekturer. Genom harmonisering kan tiden kortas dramatiskt från en lovande idé eller teknologi presenteras tills den når marknaden. Då sparar alla aktörer kostnader och fler små och mindre företag motiveras att satsa på fordonsindustrin. Under året har aktörerna förtroendefullt presenterat sina arkitekturer mm och framtida planer, det som behöver harmoniseras för att förändra struktur och arbetssätt. En betydligt bättre förståelse mellan aktörerna finns.

Upplägg och genomförande

Upplägg med att bilda en organisation senast 2012-03-31 och att genomföra en serie Roundtable Forum samt lägga en plan för 2013 har genomförts. Vi har lagt grunden för förtroendefulla strategiska samtal. Det finns också större förståelse mellan parterna om affärsmässiga krav. Att så är fallet kan mätas på att samtliga Partners varit närvarande på mötena och att alla presentationer hållit en hög kvalitet. Deltagarna säger att samtalen blivit mer och mer spetsiga och konkreta. Ett CIA lab planeras, som är enda möjligheten för groddföretag med flera att visa en uppfinning i systemmiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00093

Statistik för sidan