Children´s Health - Influences of Lifestyle and Diet (CHILD)

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för kostvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 275 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - oktober 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03451

Statistik för sidan