Chase - Etapp 4

Diarienummer 2015-01600
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Att snabbt få ut forskningsresultat till nytta för industri och samhälle. Att kombinera vetenskaplig excellens md industrins behov av nya produkter och tjänster. Att aktivt deltaga i det pågående standardiseringsarbetet inom antennssystem. Att uppmuntra forskare att i sin forskning sikta på ett hållbart samhälle. Att attrahera studenter på internationell basis.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till att forskningsresultat har kommit till drekt nytta i industrin, och att kunskapsöverföringen till företagen skett på ett effektivt sätt genom ett genomtänkt sätt att arbeta i projekten. Studenterna i Chase har utgjort en viktig rekryteringsbas för företagen.

Upplägg och genomförande

Huvudingredienser: Definition av projekt i samråd mellan forskare och företag. Internationellt utbyte på hög nivå, inkluderande deltagande i konferenser. Projektgrupper med deltagande från såväl akademin som företagen.

Externa länkar

http://www.chalmers.se/en/departments/s2/centres/Chase/Pages/default.aspx

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.