Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CHARTER (ARTEMIS)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 1 342 893 kronor
Projektets löptid december 2008 - juli 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

See ´Aims and objectives´

Långsiktiga effekter som förväntas

See ´Impact and results´

Upplägg och genomförande

See ´Implementation of Plan and methodology´

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04274

Statistik för sidan