CHARTER (ARTEMIS)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 1 342 893 kronor
Projektets löptid december 2008 - juli 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

See ´Aims and objectives´

Resultat och förväntade effekter

See ´Impact and results´

Upplägg och genomförande

See ´Implementation of Plan and methodology´

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.