Chalmers Ventures verifieringsstöd till inkubatorföretag

Diarienummer 2016-01657
Koordinator CHALMERS VENTURES AB
Bidrag från Vinnova 8 750 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - september 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Verifiering Excellens 2016

Syfte och mål

Verifieringsaktiviteter för Chalmers Ventures bolag i tidiga faser. Medlen kommer dels att användas till att verifiera att bolagen skapar ett reellt värde på marknaden, dels att bolagen kan skapa en affärsmodell som kapitaliserar på det värde som har skapats.

Förväntade effekter och resultat

* Bolagen har varit i kontakt med fler kunder än annars varit möjligt (customer discovery) * Bolagen når snabbare marknads-/kundverifiering (time to market) * Bolagen har verifierat hypoteserna utanför Sverige (scale / internationalisation)

Planerat upplägg och genomförande

* Beslut om fördelning av medel bygger på idag etablerade processer för beslut av intag till inkubatorn och investering * Befintlig organisation används * Tydliga milestones för genomförande kommer att sättas upp för bolagen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.