CESAR

Diarienummer 2008-03969
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 1 907 414 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

CESAR adresserar industrins behov vad gäller utveckling av inbyggda system för säkerhets-relevanta applikationer genom framtagning av ultra-tillförlitliga inbyggda komponenter för användning i en extremt konkurrensutsatt global marknad som kräver drastiska kostnadsreduktioner. De huvudsakliga målen för CESAR inbegriper såväl process- förbättringar som etablerandet av en övergripande ´Reference Technology Platform´ (RTP) för utveckling av säkerhetskritiska inbyggda system.

Resultat och förväntade effekter

CESAR täcker hela produktlivscykeln (design, verifiering och validering, diagnos i drift) och effekten av resulten är: * Minskad ledtid och ´time to market´ * Minskade engångskostnader (kostnader för design, V&V-aktiviteter ) * Förbättrad mogenhetsgrad vid tidpunkt för introduktion * Förenklad introduktion av teknologiska genombrott och samtidigt minimerad risk * Förstärkning av koncept för produkt-program * återanvändning i design, V&V och kvalificeringsprocesser * Effektiv hantering av föråldrad hårdvara och programvara * ökad tillgänglighet och långsiktig support för utvecklingsverktygen

Upplägg och genomförande

Målen uppnås med följande åtgärder: * Framtagning av en Europeisk standardiserad ´Reference Technology Platform´ (RTP) som tillhandahåller meta-modeller, metoder, och verktyg för utveckling av säkerhetsrelevanta realtidssystem; * Support för holistiska multi-kriteria konstruktionsflöden från systemkoncept och kravsammanställning till systemrealisering baserad på ett standardiserat formellt kravbeskrivningsspråk; * Tillhandahållande av guide för optimering och bedömning av system/multi-system-arkitekturval med avseende på affärsmässiga och operationella kriterier (kostnad, säkerhet, tillförlitlighet, minimering av systemgränssnitt, svarstiders, massa ); * Tillhandahållande av komplett inkapsling och full återanvändning genom multi-kriteria komponentmodeller; * Tillhandahållande av en svit av multi-kriteria design-, analys- och valideringsmetoder som supportar konsistensanalys, säkerhetsanalys, verifiering och validering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.