Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CESAR

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 1 907 414 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

CESAR adresserar industrins behov vad gäller utveckling av inbyggda system för säkerhets-relevanta applikationer genom framtagning av ultra-tillförlitliga inbyggda komponenter för användning i en extremt konkurrensutsatt global marknad som kräver drastiska kostnadsreduktioner. De huvudsakliga målen för CESAR inbegriper såväl process- förbättringar som etablerandet av en övergripande ´Reference Technology Platform´ (RTP) för utveckling av säkerhetskritiska inbyggda system.

Långsiktiga effekter som förväntas

CESAR täcker hela produktlivscykeln (design, verifiering och validering, diagnos i drift) och effekten av resulten är: * Minskad ledtid och ´time to market´ * Minskade engångskostnader (kostnader för design, V&V-aktiviteter ) * Förbättrad mogenhetsgrad vid tidpunkt för introduktion * Förenklad introduktion av teknologiska genombrott och samtidigt minimerad risk * Förstärkning av koncept för produkt-program * återanvändning i design, V&V och kvalificeringsprocesser * Effektiv hantering av föråldrad hårdvara och programvara * ökad tillgänglighet och långsiktig support för utvecklingsverktygen

Upplägg och genomförande

Målen uppnås med följande åtgärder: * Framtagning av en Europeisk standardiserad ´Reference Technology Platform´ (RTP) som tillhandahåller meta-modeller, metoder, och verktyg för utveckling av säkerhetsrelevanta realtidssystem; * Support för holistiska multi-kriteria konstruktionsflöden från systemkoncept och kravsammanställning till systemrealisering baserad på ett standardiserat formellt kravbeskrivningsspråk; * Tillhandahållande av guide för optimering och bedömning av system/multi-system-arkitekturval med avseende på affärsmässiga och operationella kriterier (kostnad, säkerhet, tillförlitlighet, minimering av systemgränssnitt, svarstiders, massa ); * Tillhandahållande av komplett inkapsling och full återanvändning genom multi-kriteria komponentmodeller; * Tillhandahållande av en svit av multi-kriteria design-, analys- och valideringsmetoder som supportar konsistensanalys, säkerhetsanalys, verifiering och validering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03969

Statistik för sidan